Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Splošno o projektu > Pokrovitelji


POKROVITELJI PROJEKTA OHRANIMO SMREKOVEC

Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske

Spletne strani so nastale s podporo programa Matra Knip. Nizozemsko veleposlaništvo je omogočilo tudi izdajo priložnostnega plakata, ki si ga lahko ogledate v digitalni verziji ali dobite na naslovu Planinskega društva Šoštanj.

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS je podprlo izdajo zloženke (download zloženke v PDF formatu). Zloženka je na voljo v Mestni galeriji Šoštanj, Domu na Smrekovcu, Andrejevem domu na Slemenu,  na kmetijah Napotnik (Bele Vode), Razpodovnik (Bele Vode), Plaznik (Bistra), v gostišču Grebenšek in bifeju Šantl v Belih Vodah ter v gostišču Podkržnik v Javorju. Prav tako jo lahko dobite v Hotelu Krnes in TIC-u v Črni na Koroškem ter v TIC-u Mozirje in TIC-u Ljubno ob Savinji.

Planinsko društvo Šoštanj

Pod okriljem Planinskega društva Šoštanj poteka celoten projekt Ohranimo Smrekovec.