Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 05.10.2018 Problemska konferenca Smrekovec 12.oktober 2018


PROBLEMSKA KONFERENCA NZ SMREKOVEC 2018

Spoštovani!

V skladu z Letnim načrtom dela NZ Smrekovec in sprejetega sklepa na 10. seji UO NZ Smrekovec, dne 14. 9. 2018 ste vljudno vabljeni na

PROBLEMSKO KONFERENCO, ki bo v petek, dne 12. oktobra 2018 ob 16:00 uri

v Domu na Smrekovcu.

Namen konference:

Kratka seznanitev o dosedanjem delu, dobre in slabe strani NZ Smrekovec in sodelovanje občin.

Izkušnje iz drugih področij (Slovenjgraško Pohorje)

Predlogi rešitev in ukrepov: razprava sodelujočih, vabljenih, …

KAKO NAPREJ? Zadovoljiti cilje Naravnega rezervata Smrekovškega pogorja in trajnostnega razvoja tega območja NATURA 2000, kako prispevati k zadovoljstvu domačinov in obiskovalcev Smrekovškega pogorja.

Problemsko konferenco moramo razumeti kot delovni posvet s ciljem, da skupaj pridobimo in uskladimo predloge rešitev, za bodoče delo NZ Smrekovec, kot zveze društev – prostovoljcev.

Smo dobitniki najvišjega priznanja DIPLOME DR. ANGELE PISKERNIK, ki nam jo je podelila Komisija za varstvo gorske narave pri Planinski zvezi Slovenije.

Več o nas: na spletni strani www.smrekovec.net – zavihek dokumenti: Zbornik, Zgibanka

Zakaj Dom na Smrekovcu? Ker je na središču oddaljenosti za vse kraje - sedeže društev iz treh dolin.

Stroške malice – prevzema županja Občine Črna na Koroškem Romana Lesjak

 

Vodenje problemske konference: Peter Tomše, Romana Lesjak in Lojze Gluk

(oba podpredsednika in koordinatorka županov v UO NZ Smrekovec)

 

OKVIRNI PROGRAM: (vse prezentacije vsebin pripravite v PowerPoint programu in na ključku)

Otvoritev in pozdrav – Uvodna predstavitev NZ Smrekovec, nekoč in danes – predsednik NZ Smrekovec – Jože Melanšek, 10 min;

pomen vključevanja 4 občin in doseženi rezultati – županja Romana Lesjak – koord. županov, 10 min;

izkušnje na Slovenjgraškem Pohorju – problematika voženj z motornimi vozili v naravnem okolju in pretirano nabiralništvo (borovnice, brusnice, gobe …, zakonodaja in nadzor) – do 20 min.

 

v dopolnitve se vključijo vabljeni: ZRSVN Celje in Maribor, Geopark Karavanke, … vsak po 5–10 min!

Razprava ostalih udeležencev: dopolnitve pobud, predlogov, …

 

Zaključki problemske konference:

predlogi sklepov in napotki, so sestavni del bodočih letnih načrtov dela ter bodo poslani vsem dejavnikom na območju Smrekovškega pogorja – povzetek predlagata: Jože Melanšek in Romana Lesjak, z dopolnitvami v razpravi!

 

Predsednik NZ Smrekovec

Jože MELANŠEK, l.r.

 

VABLJENI: (vsi obveščeni po E-pošti)

člane UO in NO NZ Smrekovec, predsedniki društev vključenih v NZ, če niso člani UO,

aktivni sodelujoči člani NZ Smrekovec in župani občin oz. njihovi zastopniki: Črna na Koroškem, Ljubno, Šoštanj in MO Velenje

komisijo za varstvo gorske narave PZS in predsednica SMDO, Manja Rajh

člani Odbora za ustanovitev NZ Smrekovec (2004/2005)  in bivši predsedniki NZ Smrekovec

PGD sodelujoča na požarni vaji »Smrekovec 2018« in predstavniki območnih GZ Mežiške, Šaleške in

Zg. Savinjske doline)

ZRSVN Celje in Maribor

ZGS OE Nazarje in OE Slovenj Gradec

Policijska uprava Celje, policijske postaje: Ravne na Koroškem, Velenje in Mozirje

Gozdarska inšpekcija, inšpekcija MOP …

Lovske organizacije: območne lovske zveze

predstavniki lastnikov gozdov

lokalna sredstva informiranja treh dolin